english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

W lipcu 2010 zakupiony został cały sprzęt objęty projektem:
 1. 1. Sprzęt przeznaczony do pobierania i przygotowywania próbek;
  • pyłomierze LVS ze zmieniaczem - 2 sztuki,
  • mineralizator termiczny,
  • mineralizator mikrofalowy,
  • jednostka destylacyjna,
  • autoklaw.
 2. Sprzęt kontrolno - pomiarowy; analiza szerokiej gamy wskaźników w próbkach;
  • chromatograf jonowy (do analizy kationów i anionów),
  • chromatograf jonowy (do analizy anionów),
  • analizator rtęci,
  • chromatograf HPLC,
  • miernik poziomu dźwieku (pomiar hałasu),
  • analizator SO2,
  • analizator TOC.
 3. Oprogramowanie informatyczne do gromadzenia, zarządzania oraz wizualizacji przestrzennej informacji o środowisku.
  • pakiet Arc GIS v.9.2. - 3 szt.
Po finansowym rozliczeniu projektu we wrześniu 2010 pozostały okazało się, że pozostały wolne środki, w związku z tym podjęto starania o rozszerzenie zakresu projektu i możliwość zakupu jeszcze jednego aparatu. Udało się uzyskać zgodę i dofinansowanie. W grudniu 2010 roku został zakupiony aparat – stacja do zatężania prób Turbo Vap, aparat służy do przygotowywania prób do chromatograficznego oznaczania substancji priorytetowych. Aparat przeznaczono do użytkowania w Laboratorium WIOŚ w Pracowni w Skierniewicach.
Był to ostatni zakup w ramach realizacji projektu PL0462.