english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

MINERALIZATOR TERMICZNY
Laboratorium w Łodzi
Sprzęt przeznaczony do pobierania i przygotowywania próbek
Mineralizacja ścieków do oznaczania metali.