english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

MINERALIZATOR MIKROFALOWY
Laboratorium Delegatury w Sieradzu
Sprzęt przeznaczony do pobierania i przygotowywania próbek
Mineralizacja próbek wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów, gleb do oznaczania metali ciężkich techniką AAS