english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

JEDNOSTKA DO DESTYLACJI AZOTU OGÓLNEGO KJELDAHLA
Laboratorium Delegatury w Sieradzu
Sprzęt przeznaczony do pobierania i przygotowywania próbek
Destylacja próbek wód, ścieków, wyciągów wodnych z osadów ściekowych, odpadów, gleb. Destylacja niezbędna jest do wykonywania azotu amonowego w większości próbek środowiskowych.