english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

CHROMATOGRAF JONOWY (ANOINOWY)
Laboratorium Delegatury w Sieradzu
Sprzęt kontrolno - pomiarowy
Planowane do oznaczeń wskaźniki to: chlorki, siarczany, fluorki, cyjanki wolne i cyjanki związane, azotany, azotyny